ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

fotonestos

Εγκαταστάσεις

Ο συνεταιρισμός έχει έδρα στο 5ο χιλ. της οδού Χρυσούπολης – Κεραμωτής και διατηρεί για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του τις εξής εγκαταστάσεις:

Ένα στεγασμένο και κλειστό περιμετρικά κτίριο (σιδεροκατασκευή με επικάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης) επιφάνειας 3.600,00 τμ εντός του οποίου υπάρχει χώρος τυποποίησης – συσκευασίας 2.400,00 τμ. Ο υπόλοιπος χώρος εξυπηρετεί λοιπές ανάγκες π.χ. αποθήκες, αποδυτήρια κλπ.

Εφαπτόμενα στο ανώτερο κτίριο, κατασκευάστηκε χώρος επιφάνειας 630,00 τμ στον οποίο στεγάζονται

1) τα γραφεία του συνεταιρισμού,

2) χώρος παραλαβής προιόντων.

3) και υποσταθμός της ΔΕΗ

 

Το 2007 κατασκευάστηκε νέο ψυκτικό συγκρότημα επιφάνειας 1.153,60 τμ για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του συνεταιρισμού.

Το 2009 κατασκευάστηκε υπόστεγο επιφάνειας 397,49 τμ ως απαραίτητη βοηθητική εγκατάσταση.

Το 2012 κατασκευάστηκε το κατάστημα εμπορίας φαρμάκων και λοιπών γεωργοεφοδίων επιφάνειας 116 τμ.

Το 2013 τα παλαιά αποδυτήρια και ο χώρος εστίασης μετατράπηκαν σε ψυκτικό θάλαμο και κατασκευάστηκαν νέα αποδυτήρια wc και χώρος εστίασης επιφάνειας 512,60 τμ.

snap-2016-09-27-at-12-31-02

X