ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Σ. “ΝΕΣΤΟΣ”

organogrammaGreek 1

Ο Συνεταιρισμός απασχολεί 6 μόνιμους υπαλλήλους και 70 εποχιακούς ανά σεζόν προϊόντος.

organogramma111
X