ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Σ. “ΝΕΣΤΟΣ”

Ο Συνεταιρισμός απασχολεί 6 μόνιμους υπαλλήλους και 70 εποχιακούς ανά σεζόν προϊόντος.

X